USED

 

Photography   Arsenii Gerasymenko
Styling & Wardrobe   Ira Butlerska
MakeUp & Hair   Nastya Kryvoruchko
Model   Kristy Ponomar / Intermodels Ukraine

 

 

 

#fleshmagmx #art #fashion #fashionmagazine #artmagazine #arte #moda #fleshmagazine #models #fashionphotography #fashionphotographer #fotografiademoda #fashioneditorial #style #editorialdemoda #ArseniiGerasymenko #IraButlerska #NastyaKryvoruchko #KristyPonomar #IntermodelsUkraine